Borup Kino Tovholder Telefon Mail
PR og Presse Maria Helene Brünner 29999399 kontakt@borupkino.dk
      event@borupkino.dk
Filmbooker Per Heskjær 31650862 filmbooker@borupkino.dk
Reklame Maria Helene Brünner 29999399 kontakt@borupkino.dk

Borup Kino er ejet af Foreningen Borup Kino.

Bygningerne på Lindevej 3 i Borup er ejet af foreningen; købet er finansieret af et lån i Kommunekredit, som er garanteret af Køge Kommune.

Udstyr til filmforevisning samt alt øvrigt inventar er foreningens ejendom.

Borup Kino drives af frivillig arbejdskraft. P.t. er ca. 70 frivillige aktive i driften af biografen.

BESTYRELSEN
For Foreningen Borup Kino har det overordnede ansvar for biografen i alle henseender. Formanden og dens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling og konstituerer sig i henhold til foreningens vedtægter. Den består af 7+2 personer, nemlig formand, næstformand, kasserer og 4 øvrige medlemmer (hvoraf 1 varetager sekretærfunktionen) samt 2 suppleanter (som i reglen også deltager i bestyrelsesmøderne).

KOM OG VÆR MED

GRUPPER OG FUNKTIONER
Til varetagelse af de mange forskellige funktioner, det kræver at drive biograf, er der oprettet et antal arbejdsgrupper. Den største gruppe tæller op imod 40 personer, mens enkelte af funktioner, der nævnes i det følgende, varetages af én person. Der er ikke nødvendigvis ”stive faggrænser” grupperne imellem, og nogle funktioner overlapper hinanden fordi det kan være både praktisk og nyttigt. Kino kan altid bruge flere frivillige, så har du lyst til at være med i en eller flere grupper, så skriv en mail til kontakt@borupkino.dk for mere information og nærmere aftale. 
 

FILMGRUPPE
Filmgruppen vælger de film, der skal vises i biografen. Bred interesse for og viden om film og biografdrift er derfor en god basis. Gruppens medlemmer skal holde sig forhåndsorienterede om de kommende film. Filmvalget foretages inden filmen har været vist i danske premierebiografer, så gruppen må have fornemmelse for kommende succeser og for, hvad der kan lokke folk i biografen i netop Borup.

VAGTPLAN OG KIOSKVAGT
Ved forestillinger i Kino bemander gruppen af frivillige kiosken. De skal servicere biografgæsterne, dvs. sælge billetter samt drikkevarer, slik etc. fra kiosksortimentet, samt betjene og hygiejnisk forsvarligt rengøre den opstillede kaffemaskine. De skal betjene E-billetsystemet og Dankortterminalen samt afslutte kasseregnskabet for dagen. Gruppen kan – trods navnet - også virke i dagtimerne og stiller tillige med personale ved kino-udlejninger. Som ved al kundebetjening er en smilende, imødekommende og serviceorienteret tilgang til opgaven et absolut must. Gruppen kan altid bruge friske folk. Kioskpersonalet melder sig selv til vagter i et vagtsystem. En tovholder sikrer, at vagterne bliver besat.

PR OG PRESSE
PR sørger for, at publicere meddelelser og referere forhold (nyheder) om og i Kino, som måtte være af almen interesse eller virke til fremme af kendskabet til Borup Kino på relevante medier.

OPERATØRGRUPPE
Operatørerne har det tekniske ansvar for visning af de programsatte film på den digitale fremviser - med teknisk tilbehør. Kino modtager filmene til indlæsning på egen server enten som såkaldt DCP (”Digital Cinema Package”)  eller som download fra internettet. Indlæsningen varetages af operatørgruppens ”superbrugere”, som også tilrettelægger et ”show” – dvs. en forestillings samlede forløb af trailere, reklamer, hovedfilm og endda afbrydelse og tænding af lyset i biografsalen er kodet ind. En operatør kan også være til rådighed ved udlejning af Kino. Tovholder for operatørgruppen udarbejder operatørernes vagtplan.

BØRNEBIO
Der er en lang tradition for børnebio i Borup Kino. Børnebio er et abonnementsbaserede tilbud, primært for børn på Borup Skolernes 0. til 4. klasse. Desuden er der billetter til løssalg. Salg af de halvårlige abonnementer (forår/efterår) sker i Kino eller på Nemtilmeld. 

KIOSK
Det er kioskgruppens opgave at sørge for, at der er varer på hylderne, både slik, drikkevarer og snacks. 

FACEBOOK
Facebook-gruppen sørger for teknisk upload af alle slags meddelelser fra Kino, primært information om kommende film, arrangementer og anden relevant information.

WEBSITE
Den væsentligste funktion for Kinos hjemmeside er præsentation af og information om aktuelt spillede film, koncerter mv. samt bestilling og salg af billetter til disse. 

KINOTEKNIK / IT Som for enhver anden moderne virksomhed er velfungerende og sikker informationsteknologi (IT) en livsnerve for Kino. Biografen downloader i stigende omfang film fra nettet ad såkaldt "dedikeret linie", og den tilhørende "nøgle"  (tidsbegrænset kodet "fremvisningstilladelse") kommer samme vej. Forbindelserne til NETS (Dankort) og til E-billet skal også bare virke.  Til støtte for dette arbejde har vi en kinotekniker opkoblet på Kinos systemer, således at vedkommende over nettet kan overvåge og fejlfinde på udstyret. Underlagt denne gruppe er også de digitale plakater i Kinos vindfang. Disse er opkoblede til E-billets server.

DIGITAL VAGTPLAN
Når Kino´s visningsplan foreligger fra filmgruppen, skal der mobiliseres mandskab til kiosk og billetsalg. Visningsplanen overføres til den digitale vagtplan, hvor de frivillige aftenvagter nu kan booke sig ind på dage og tage Kino-vagter.

EVENTGRUPPE
Udover fem eller flere ugentlige filmforevisninger, byder Kino lejlighedsvis på andre offentlige arrangementer. Det kan dreje sig om koncerter, andre "live"arrangementer eller transmissioner (streaminger) af begivenheder til visning på lærredet. Kinos eventgruppe varetager den særlige praktik, som disse "særarrangementer" måtte afstedkomme. Der samarbejdes med f.eks. teknikgruppen, PR-gruppen eller andre, som kan bidrage til relevant opgaveløsning. 

ØKONOMI
Som enhver forening har også Kino en kasserer. Kassereren tager sig af bogholderiet (kontoplan/budget/balance etc.) og sikrer, at dette til enhver tid føres i henhold til foreningens vedtægter. Kassereren er medlem bestyrelsen og refererer til denne vedrørende alle økonomiske forhold.

UDLEJNING AF KINO
Kino's lokaler kan lejes til fx børnefødselsdage, møder, undervisning mv. Med i lejen følger en operatør som kan vise DVD'er – som lejer selv medbringer, etablerer mulighed for power-point show og/eller mikrofon til talere efter ønske. Og alle særlige ønsker imødekommes naturligvis, hvis det er muligt. Der er mulighed for at leje salen og/eller de tilstødende stuer og køkken. Kom og se lokalerne inden der indgås lejeaftale.

FILMBOOKER
Filmbookeren har til opgave at bestille de film, som filmgruppen har valgt hos de respektive filmudlejningsselskaber. Filmudlejeren skal bekræfte, at filmen kan være til rådighed for Borup Kino, på det tidspunkt, hvortil den er bestilt, før den programsættes.

VEDLIGEHOLDELSE
Ejendommen Lindevej 3, er af ældre dato og løbende vedligeholdelse er nødvendigt. Om tirsdagen kl. 9.00 mødes en gruppe praktikere og tager sig af både generelt vedligehold, reparationer, oprydning og mindre nybyggeri. Der kan aftales andre tidspunkter at mødes til særlige opgaver, særligt større opgaver, hvor flere end vedligeholdelsesgruppen deltager. De kan i et vist omfang også sørge for rengøring af Kino udover den rengøring, der finder sted efter hver filmvisning og arrangementer. Lejlighedsvis er der ”hovedrengøringsdag”, hvor alle frivillige inviteres til at hjælpe.

SENIORKINO
Senior Kino er et abonnementsbaseret tilbud, som er oprettet i samarbejde med foreningen Ældresagen. Senior Kino har til formål at etablere et fællesskab for ældre omkring film og andet i Borup Kino. Det er også muligt at deltage en eller flere gange uden abonnement, så købes billetten på dagen. Der kan købes kaffe og kage før forestillingen. 

BIOGRAFFAGLIGE  ORGANISATION
Borup Kino er tilknyttet FAFID (Foreningen af Filmudlejere i Danmark) som 2 gange årligt arrangerer filmtræf, hvor de præsenterer kommende film for deres kunder - landets biografer. Kino er medlem af FMMB (Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer) som advokerer medlemmernes sag kulturpolitisk og overfor branchens øvrige aktører. 

NØGLEANSVARLIG
For at lette de mange frivilliges gang i Borup Kino, får de frivillige en nøgle. Alle nøgler er litreret og nummereret. Af forsikringshensyn er operatørrummet særligt sikret med separat nøgle og indbrudsalarm. Den nøgleansvarlige skal til alle tider have præcist check på, hvem der har hvilke nøgler.

SOM DET SES, ER DER RIGELIGT AT TAGE FAT PÅ. HAR DU IDEER OM OG MED KINO, SOM IKKE ER OMTALT OVENFOR, SÅ KOM GERNE MED DEM. KONTAKT VORES FORMAND OG
KOM OG VÆR MED.